Grundregler

Regelbundenlektion, betalning och avbokningar

VAD ÄR EN REGELBUNDENLEKTION?

En regelbundenlektion innebär att du rider veckovis en ridlektion. Denna lektionsform är i förstahand menad till ryttare som deltar regelbundet på sin ridlektion. Om du är ofta borta från din lektion utan att rida ”igen den”, på en annan lektion samma vecka , kan du mista din lektionsplats till en aktivare kund. Om du inte vill binda dig till en regelbunden lektionstid,är det okej,men då registrerar vi dig inte automatiskt med på lektionen,utan du bör varje gång boka din lektion skilt. Till varje kund som rider regelbundet fyller vi en kundblankett, så att vi kan kontakta dig vid behov, ifall lektionerna måste avbokas eller flyttas.

FUNDERA ÖVER läget om du är en stamkundsryttare / ge dina kontaktuppgifter till Anneli.
 
Om vi avbokar lektionen pga vädret eller någon annan orsak, erbjuder vi dig en annan ridlektion ännu under samma vecka.
 
ATT BETALA

Strölektioner betalas kontat.

Bokföringen på 10-kort och 5- kort sker från ridskolan. Vid förfrågan kan vi ge dig ett sammandrag över dina ridna lektioner. Lektionerna kan även betalas med kontanter, men kolla upp att lektionen skrivs betald i kalendern av mottagaren. I brådska kan misstag ske enkelt. Ridkorten har en giltlighetstid, följ upp den, ridkort var giltlighetstiden gått ut kan inte användas som betalningsmedel!

Då ditt ridkort tar slut är det inte samma sak som uppsägning av lektionsplatsen, ridkortet är bara ett betalningsmedel. Om du uteblir från din lektionsplats utan att meddela, fakturerar vi för tre följande lektioner per post och för övriga uteblivna betalningar. Vid behov använder vi oss av Inkasseringsbyrå.
 
AVBOKNINGAR

Information om lektioner, avbokningar etc.
Enbart per sms 044 25 77 207


Ett svar på OK, är kvittering om att information har nått fram. Spara gärna avbokningar och övrigt i din egen telefon som säkerhet. Avbokningar sker senast dagen före och vid möjlighet även tidigare. Det här möjligör det att vi kan erbjuda lektionstider till de som måste ”rida igen sin lektion” eller ströelever. Oavbokade lektioner och lektioner som avbokas samma dag betalas!
Vid akuta sjukfall tag kontakt per telefon så kan vi komma överens hur du ”rider igen” din lektion.